2023 års byggutmaning har temat Det glada sextiotalet. En tid med framtidstro och tekniska innovationer.

Temat innebär att det man bygger skall ha anknytning till sextiotalet. Vad man bygger står dig fritt, det kan vara ett ett skepp, en bil, ett flygplan, en figureller vad som helst, så länge du kan påvisa anknytningen. Skala etc. väljer du själv. Skala 1:1 undanbedes dock av utrymmesskäl. 

Alla är välkomna att bidra och utmaningen kommer att avgöras på första byggmötet 2024 den 7/1 då man tar med sig sitt/sina alster och alla får rösta på sina favoriter. 

Bygg på och lycka till!

Detta gäller:

  • Det du bygger ska ha anknytning till det glada sextiotalet (det måste nödvändigt vis inte vara glatt men dock från sextiotalet).
  • Det finns inga begränsningar på vad du bygger så länge du kan påvisa anknytningen ovan
  • Du väljer skala själv
  • Det finns inga begränsningar på hur många bidrag du får ställa upp med (så läng de inte utgör mer än hälften av inlämnade bidrag ;-) )
  • Det kommer att utdelas ett 1:a, ett 2:a och ett 3:dje pris. Man kan bara vinna ett pris, d.v.s vinner man 1:a pris och även 2:a pris så går 2:a priset till 3:an etc.
© 2019 IPMS Uppsala. Alla rättigheter förbehållna.
Designed in: Oxygen on WordPress