Byggutmaningen 2021 framskjuten p.g.a. pandemin

Tyvärr har man åter infört restriktioner för privata sammankomster vilket gör att vi tvingas skjuta på vår final i 2021 års byggutmaning. Det innebär alltså att det inte är något byggmöte på söndag (3/1)!

Vi hoppas att man snabbare kan lätta på dessa restriktioner och att vi snart kan hålla vår final för temat "Till sjöss" (med sidotemat "Uppsala").

Vi önskar alla ett Gott Nytt År 2022!

Åter till nyheter
© 2019 IPMS Uppsala. Alla rättigheter förbehållna.
Designed in: Oxygen on WordPress