Meddelande från IPMS Sverige

Ett meddelande från IPMS Sverige här nyligen kommit angående årsavgiften. Notera att medlemskap i IPMS Uppsala är gratis men vi ser gärna att ni är medlemmar i IPMS Sverige.

IPMS Sverige har sedan 2012 sponsrat arrangören av SM i Modellbygge med bidrag till föreläsare eller andra omkostnader. Vi sponsrar även IPMS-medlemmars andra aktiviteter, t.ex. byggträffar. Kontakta styrelsen för information. Vårt motto är att alla medlemsavgifter ska gå tillbaka till medlemmarna. Ett medlemskap gör också att du går in gratis på Scale Modelworld och de flesta IPMS-arrangemang i
utlandet.

Vi närmar oss ett nytt år, och för 2021 kommer årsmötet, liksom förra året, att hållas på distans via MS Teams måndagen den 15 mars. Mer information kommer efter årsskiftet. Kallelse till årsmötet kommer per E-post i februari, och endast de som har betalat avgift för 2021 har rösträtt på årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Det är nu hög tid att förnya medlemskapet i IPMS Sverige. Som vanligt finns det flera olika typer av medlemskap att välja bland.

  • Senior 100:-
  • Junior (född 2004 eller senare) 50:-
  • Familj 125:-

Priset för medlemskap är det samma oavsett var världen du bor. Vi ser gärna att avgiften betalas till vårt Pg-konto 50 85 26-1 senast den 25 januari 2021

Om du väljer att lösa ett familjemedlemskap för dig och din familj skall deras namn anmälas till Medlemsservice. Gör detta via E-post. Observera att vi bara kommer att registrera en postadress per medlemskap. Ange därför den postadress dit ni önskar att medlemskorten skall skickas. Du som tillhör en lokalavdelning (klubb) kan betala till den så kommer en del av avgiften att stanna
hos klubben. Prata med någon i styrelsen. Eftersom vi använder e-post för vår kommunikation vill vi att du ser till att vi har din senaste Epostadress.

Den som redan har ett medlemskort i hårdplast kommer att få en klisterlapp att sätta på det gamla kortet med början i januari, medan nya medlemmar får ett nytt kort som skickas i mars. Samma sak gäller för medlemmar som av någon anledning behöver ett nytt plastkort. Det kan vara borttappat,slitet, detaljer behöver ändras mm. Eftersom tryckning av nya medlemskort endast sker en gång måste vi ha medlemsavgiften med en notis om att nytt kort behövs före 2019-02-15.

OBS!! Det händer att vi får in anonyma inbetalningar. Glöm därför inte att tydligt ange ditt namn och din adress (samt gärna medlemsnummer) vid inbetalningen.

Styrelsen IPMS Sverige
http://www.ipmssverige.org/

Åter till nyheter
© 2019 IPMS Uppsala. Alla rättigheter förbehållna.
Designed in: Oxygen on WordPress