Nu på Facebook också

Då våra byggmöten är fortsatt inställda p.g.a. pandemin så kan det vara trevligt att hitta fler sätt att "umgås". Vi har ju givetvis vårt utmärkta forum där vi kan kommunicera. Många medlemmar har ju heller inte gått med i Facebook, men för de som har det så har vi nu skapat en grupp för IPMS Uppsala . IPMS Stockholm har haft en FB-grupp i flera år och vi kan ju inte vara sämre.

Om du finns på Facebook och vill gå med i gruppen så gå till https://www.facebook.com/groups/661814041212067 och ansök.

Åter till nyheter
© 2019 IPMS Uppsala. Alla rättigheter förbehållna.
Designed in: Oxygen on WordPress