Glädjande nyheter: Open 2.0

IPMS Stockholm kommer att anordna en modelltävling igen. Under namnet Open 2.0 kommer man kunna ställa ut tävlingsbidrag och även om man vill ställa ut utom tävlan går det bra. Läs mer om detta på IPMS Stockholms sida: https://www.ipmsstockholm.se/home/open-2-0/

Vi vill ju gärna påminna om vår egen byggutmaning som pågår under hela 2024 och avslutas med en utställning/tävling i januari 2025. Du kan läsa mer här: https://ipmsuppsala.se/byggutmaningar/byggutmaning-2024-pagar/

Åter till nyheter
© 2019 IPMS Uppsala. Alla rättigheter förbehållna.
Designed in: Oxygen on WordPress